Όλα τα μηνύματα

Ερ: Sì può trovare un cavo di ricarica? Ho perso quello in dotazione

Ερώτηση από Nicola Alessandro Morgese επί 2021-12-26 09:56:19

gbrookes Contact the seller to see if they will consider selling extra charging cables. They are unique and I know of no other device that uses the same cable connector, and people regularly ask if they can get new cables after losing the one that comes with the device. Perhaps they will start selling them as extras for those that want them.

2023-04-23 12:40:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: May I buy only the charging cable magnetic? (I Lost the original)

Ερώτηση από Nicola Alessandro Morgese επί 2021-12-29 08:37:35

gbrookes Suggestyou try the BlitzWolf website and talk to their support people.

2022-02-23 12:29:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)