Όλα τα μηνύματα

Ερ: CAN BE USED WITH MJX Bugs 5W B5W 1080P 5G Wifi?

Ερώτηση από Serafino επί 2018-10-04 05:18:52

BeardedSteve google my friend🤣🤣

2021-09-10 07:43:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi guys, would this work with TBS UNIFY PRO 5G8 HV RACE?

Ερώτηση από Paskraidysim επί 2021-06-02 07:52:07

BeardedSteve google it lol

2021-09-10 07:43:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: can I use a 3s battery with these goggles?

Ερώτηση από Dominick επί 2018-07-04 10:26:01

BeardedSteve doubt it

2021-09-10 07:42:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: Hola, cuantos voltios resiste el reseptor?

Ερώτηση από Jorge Arana επί 2018-12-02 10:27:47

BG111414183 its a very good transmitter

2021-08-30 05:21:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG111414183 there are no cables with the transmitter, just google the cable you need i.e for the simulator or to upgrade the channels

2021-08-30 05:19:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does the battery plug into this. If not then what does the battery plug into?

Ερώτηση από BG382415574 επί 2020-07-04 01:45:18

BG111414183 the transmitter take AA battery's

2021-08-30 05:17:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)