Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the maximum weight it can take?

Ερώτηση από Buayaking επί 2021-10-24 04:04:48

constantindanielana It does not say, but I would not risk it with more than 2kg max.

2021-12-07 11:49:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it support Sinhala Language ? (Sri Lanka)

Ερώτηση από Viraj Harshana επί 2019-08-24 04:07:47

constantindanielana Only in the app. On the watch it will show strange characters.

2021-12-07 11:48:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: eu uso um aplicativo ou uso bluetooth?

Ερώτηση από BG443216491 επί 2020-01-21 08:05:23

constantindanielana Both bluetooth and app should be on, working in paralel.

2021-12-07 11:47:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

constantindanielana Sofar the measurements seems pretty accurate. I bought this product for each electric socket I have in the house and the electricity bill is near what the measurements are.

2020-01-23 01:38:18 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

constantindanielana Ifthe red light is on then the USB ports have power. If you hear noises in the socket then it might mean that it is not well mounted. Please try to mount it again or check the electricity wires. It might be in short circuit.

2020-01-23 01:36:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)