Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the lens size? How wide is the view angle?

Ερώτηση από andrieshjdl επί 2019-04-11 11:18:44

ElZaepp FPVFOV: 155 Record field of view: 170

2021-10-12 09:42:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I need two heating pads, can I buy separate please.

Ερώτηση από Ted επί 2021-05-10 10:22:00

Katydid you can choose other one separately

2021-06-01 04:12:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)