Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi. how many volts are the motors?

Ερώτηση από Djperfecto επί 2019-05-10 05:25:00

BG183255555 3.4volts

2022-01-14 01:23:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Cassie Sorry for waiting so long,yes,but after you play in the salt water,please clean the boat with pure water,the second,what do you mean Beaufort?the third one,the boat has the system

2018-12-28 03:32:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)