Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the AC pure sine wave or simulated sine wave?

Ερώτηση από Kobie επί 2023-03-11 11:48:22
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: I am unable to get the microscope to work on either a mobile or PC.

Ερώτηση από BG563481511 επί 2022-04-15 04:16:48

Kobie Same here, the viewplaycap is outdated. Try downloading ;Amcap; and use that on the pc. Not a perfect picture, but useful. For Android phone I've found ;USB endoscope camera for Samsung, Redmi, Sony, Huawei; in ;playstore; that work. Only the low resolution is available on the ;free; download, but a clear and good enough picture.

2022-11-14 12:46:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)