Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where to buy soap bottle (Germany)?

Ερώτηση από Arni1280 επί 2022-01-09 01:12:01

pettros1 You can refill the soap bottle with any hand wash liquid disolved 1:3 with water

2022-03-30 02:13:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What kind of fish can survive in such a small 8 liter tank?

Ερώτηση από pettros επί 2021-08-11 04:25:39

Charles I have 1 male Beta and he is loving his own little home. Beta fish are so beautiful, and just having one really works well with enough decor, real or vinyl plants

2022-02-22 03:45:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: hello ıs this LOSKII? or Blıtzwolf??

Ερώτηση από nogay00 επί 2021-11-28 12:53:40

pettros1 First was Blitzwolf but now it is Loskii. It is exactly exactly the same product.

2021-11-28 03:02:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)