Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the difference between huina 583 and 1583?

Ερώτηση από BG934165654 επί 2020-10-13 08:31:14

Karel47 1853 is 22 channel

2021-05-01 12:53:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it working engine ?

Ερώτηση από reddvonpearl επί 2020-01-25 08:52:08

Karel47 The fan is working , the engine is mentcas a scale attribute in your truck and its full metal too

2021-04-27 04:34:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: do the doors open?

Ερώτηση από derkalac επί 2020-05-16 08:59:57

Karel47 Nope but you can cut them easily open with a modelknife just a bit of patient is needed

2021-04-27 04:33:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)