Όλα τα μηνύματα

grams Itshould work if you connect the female end of this cable to a male/male cable connected to a BT receiver.

2019-09-15 11:29:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Cannot select size option?

Ερώτηση από Gingie επί 2018-02-04 04:53:55
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)