Όλα τα μηνύματα

Ερ: How many of them are sent in the box? 1 or 2 pieces?

Ερώτηση από lumnio επί 2018-01-15 05:15:02

Horis 2pcs

2018-01-30 03:04:25 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does this laser have a IR protection filter?

Ερώτηση από lumnio επί 2018-04-23 12:13:59

Joyfulness You can send mail and check: cservice@banggood.com.

2018-05-07 05:49:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)