Όλα τα μηνύματα

Ερ: I braccioli sono regolabili?

Ερώτηση από Martina Nucera επί 2021-09-16 12:47:40

GearYourWorld no

2021-09-17 02:28:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Can it go on sea?

Ερώτηση από Gennaro Marchesano επί 2021-08-15 07:04:07

GearYourWorld yes salt water is ok but dont forget after using it to pass it on fresh water to remove the salt, i always blow fresh water on mines trow the rotor tube and wd40 after using them

2021-08-16 04:34:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: hi is this a hobby wing copy esc.

Ερώτηση από andyb επί 2021-02-04 08:30:21

GearYourWorld no

2021-07-27 05:46:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the dimensionsjQuery1113011258105166773369_1612148316873? Pls answer

Ερώτηση από BG519810991 επί 2021-01-31 09:00:15

GearYourWorld Size:52 x 43 x 42mm

2021-07-27 05:45:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What program card so I need for this please?

Ερώτηση από Jmyster46 επί 2021-03-13 01:02:39

GearYourWorld Ithink it´s the Racerstar LED Program Card

2021-07-18 11:27:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it an xt60 or a dean's 't' plug, description is confusing

Ερώτηση από BG441112228 επί 2021-03-17 10:08:52

GearYourWorld youcan chose xt60 or t plug when ordering, you have two images ( two options ) just press on the picture with the connector you need

2021-07-18 11:25:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can this esc run 4s lipo on 2300 kv (3650 motor)?

Ερώτηση από BG818402261 επί 2021-06-17 07:05:48

GearYourWorld yes

2021-07-18 11:24:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)