Όλα τα μηνύματα

Carlitossssss 09/08/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: Can be used with Fly SKy FS i6 ?

Ερώτηση από pidi52 επί 2021-07-14 02:17:04

Carlitossssss si ,ma il prezzo e aumentato di parecchio, non conviene comprare da banggod

2021-07-16 05:03:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are the pins already soldered or i need to solder them?

Ερώτηση από edoardorossi21 επί 2021-06-19 10:24:43

Carlitossssss gia saldati

2021-06-20 08:45:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)