Όλα τα μηνύματα

kajtek It does have a PCB attached with a rudimentary protection IC.

2019-08-31 04:08:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)