Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it dimmable?

Ερώτηση από Wouter επί 2018-01-18 02:58:53

Kiwan Dear valued customer, the light bulb isn't dimmable. Have a nice day!

2018-01-21 09:21:15 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)