Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this device good enough for high humidity places such as cellars?

Ερώτηση από bernardcini επί 2021-08-08 07:31:51

Filipe Gomes I believe it works good. not sure about the longevity of the device on those conditions.

2021-08-08 07:43:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What Android OS is this product compatible with?

Ερώτηση από Titan_RC επί 2020-03-04 12:21:42

Filipe Gomes Android10

2021-07-08 10:44:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Olá tudo bem. Sou do Brasil e quero informações sobre a garantia do produto?

Ερώτηση από Adailton επί 2021-07-06 07:58:58

Filipe Gomes Nosei se conseguir obter garantia. o meu j est a trabalhar pelo menos h um ano e nunca deu problemas.

2021-07-08 10:43:24 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work with Aqara M1S Zigbee 3.0 Gateway ?

Ερώτηση από Tamer El Shahat επί 2021-06-07 01:51:37

Filipe Gomes difficult.I belive it doesn't

2021-06-14 03:05:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this Tuya compatible?

Ερώτηση από BG133821221 επί 2021-06-14 02:39:43

Filipe Gomes No. just ewelink

2021-06-14 03:03:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)