Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi any idea when the 3100kv will be back in stock?

Ερώτηση από Empz επί 2021-02-15 07:59:23

TMCCRC Not sure but the 3650 is on a flash sale at the moment, possibly with that Kv? 👍

2021-10-09 05:12:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how long is this shaft

Ερώτηση από BG451054934 επί 2020-05-21 09:31:34

BG334640445 Good

2021-09-14 03:08:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can you drive it on sand? like the beach? Thanks

Ερώτηση από BG375713561 επί 2021-04-19 12:15:56

Empz yes u can 😃

2021-04-19 12:32:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can this be used on the front?

Ερώτηση από Empz επί 2021-03-08 05:26:00

Pinfar No,the front part is 7192 part number,product id is 1190904

2021-03-09 09:03:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi does this fit the HS 18321?

Ερώτηση από Empz επί 2021-02-22 01:15:27

katherine Yes,this board can fit for HS 18321

2021-03-03 03:45:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi are bearings needed for this, or can it work as it is ?

Ερώτηση από Empz επί 2021-02-15 08:07:00

Protistology This part do not need extra bearings to work

2021-03-02 04:16:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Empz strange that it won't turn on, could be a safety feature I guess...what motor + kv are you running? three options check your 3s is actually working, get a new ESC incase it's faulty or upgrade to and 80a ESC which I think is the best option.

2021-02-19 12:30:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)