Όλα τα μηνύματα

Ερ: what firmware to use on betaflight ( HAVRC f227HD ) not working? Help please !

Ερώτηση από MeMz2018 επί 2022-09-08 04:09:05

qurlson I use HAKRC F722D

2022-10-19 04:39:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)