Όλα τα μηνύματα

Ερ: how many car we got

Ερώτηση από BG234212295 επί 2020-10-09 04:57:37

Phillipgriffin 1 car

2021-12-02 05:04:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Is the battery included?

Ερώτηση από Jappet επί 2021-12-02 04:48:42

Phillipgriffin yes it is a 1 cell lipo

2021-12-02 05:04:20 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: does this Rc have promotional steering or acceleratation?

Ερώτηση από Lightedspot επί 2021-11-07 03:46:36

Phillipgriffin no it's all or nothing. it's a toy. slow. and breaks easy. but it is water proof good for the tub

2021-11-08 10:53:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how to bind car to remote my car is not working

Ερώτηση από BG360161452 επί 2021-10-23 09:16:02

Phillipgriffin change the batterys in the remote then retry charging

2021-10-23 09:58:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I connect two headphones for two people to listen to at the same time?

Ερώτηση από BG331314155 επί 2021-03-25 11:26:53

Phillipgriffin not unless you have a splitter for 2 headphones into 1.

2021-10-05 03:10:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: is this hobby or toy

Ερώτηση από BG334353124 επί 2021-03-01 05:26:03

Phillipgriffin toy

2021-10-05 03:10:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I operate 2 or more of these at the same time or is there signal interference?

Ερώτηση από unclemuzza επί 2021-10-05 02:52:32

Phillipgriffin I have 2 and run them together with no issues. altho they both have a different app. idk why but the same ones I bought take 2 diff apps.

2021-10-05 03:09:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: what is the top speed for this car

Ερώτηση από BG114915473 επί 2021-07-16 01:38:46

Phillipgriffin 1mph it's very slow

2021-07-16 05:03:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is there a battery indicator?

Ερώτηση από BG124517348 επί 2021-07-07 08:05:19

Phillipgriffin no battery indicator as far as low battery level. the indicator on the remote just says that it is powered on(remote). hope this helps. it's an amazing drone for a good price!

2021-07-07 08:25:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this car weatherproof?

Ερώτηση από BG172156168 επί 2021-01-15 03:43:26

Phillipgriffin yes water proof electronics

2021-06-29 07:49:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)