Όλα τα μηνύματα

Ερ: Как переключать режимы?

Ερώτηση από Курінний Валентин επί 2021-05-28 04:46:30

Ankaral Modlar sol tuşuna basarak değiştir

2021-10-16 03:03:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Where can I buy spare batteries?

Ερώτηση από spilfred επί 2020-12-01 06:18:30

Ankaral Henüz teslim almadım

2021-10-16 03:01:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does it have a highly flexible AC cable, like silicon? Are extra heating cores available?

Ερώτηση από Arnon επί 2021-01-20 12:11:38

Ankaral Alet iyi çalışıyor

2021-10-12 09:17:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: what size ?? description

Ερώτηση από liloan επί 2021-05-26 11:22:06

Ankaral Boyut iyi normal

2021-10-12 09:16:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)