Όλα τα μηνύματα

Ερ: can i buy extra filters ?

Ερώτηση από walsch357 επί 2020-08-09 07:13:56
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: it claims to be water proof but not in the expanded description. "If" it is how much so ?

Ερώτηση από walsch357 επί 2020-03-15 10:09:29

emma I think there is life waterproof, you can not use in the deep water but running.

2020-03-16 10:11:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: only one side working at a time now ? how can i fix this ?

Ερώτηση από walsch357 επί 2019-12-09 12:24:04

emma 1. Remove both earbuds, press and hold until light flashes to off, restore factory settings and return to earphone charging case 2. Remove the headset at the same time, press and hold until the red and blue lights flash, briefly press the right headset, then only one headset light will be on. 3. Turn on the Bluetooth mobile phone, find the name of the connection and connect it

2019-12-12 09:21:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do you have this in Copper?

Ερώτηση από walsch357 επί 2019-12-01 12:16:06

reason0104 stainless steel

2019-12-01 08:17:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: i can only get one to work at a time... how can i synchronize both

Ερώτηση από walsch357 επί 2019-11-10 01:53:53

emma Cancel the connection and reconnect. You can refer to manual first.

2019-11-10 07:54:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how do I adjust the volume on the earpiece ?

Ερώτηση από walsch357 επί 2019-10-31 07:00:34

Fugacious without this function, you can adjust the volume by your phone.

2019-11-05 03:30:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)