Όλα τα μηνύματα

Ερ: que garantía dan en caso de que llegue dañado el pedido

Ερώτηση από BG424282222 επί 2020-09-20 11:35:29

The seller Si tiene un problema con su artículo dentro del período de garantía, puede devolverlo para obtener alguna forma de compensación. Algunas categorías tienen requisitos específicos asociados a ellas, siga el enlace para saber más. https://www.banggood.com/Return-policy_hl104

2020-10-12 10:54:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)