Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can it really take 4s?

Ερώτηση από 360noscopy επί 2020-06-09 04:30:18

Valera всё верно, использую его в самолёте уже 2 года

2021-10-19 09:17:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can it run on 9v?

Ερώτηση από 360noscopy επί 2020-06-28 11:22:48

Whaleyt yes.

2020-07-03 10:26:59 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I run this off a 4s (14.8v) pack, or will it just frie itself?

Ερώτηση από 360noscopy επί 2020-06-23 11:05:31

RicBorgs I would recommend not running it directly from a battery without an LC Filter to get rid of voltage spikes and make transmission cleaner.

2021-10-04 03:10:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: do you need to assign a switch to make it work??

Ερώτηση από NYHobbyist επί 2020-09-07 09:16:15

TC0MBS78 To utilize all three modes you do need to assign to a switch.

2020-09-17 05:56:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: do i need a elavon mix in my radio or will this stabilizer do the mixing for me?

Ερώτηση από NYHobbyist επί 2020-09-12 07:05:31

Geridone no,you don't need that in your transmitter,that function is on the gyroscope, it's the one on the top activate it by pushing it with the small screwdriver to the right

2020-09-13 12:28:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

texas2017 Yes, you can have just a Y-connector cable and plug it to AIL Out

2020-09-07 09:45:05 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)