Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this device water proof. is it suitable for outdoor installation.

Ερώτηση από Satishvermaa επί 2018-04-07 07:11:11

ADELMOS Yes. Sim

2021-05-21 09:55:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)