Όλα τα μηνύματα

Ερ: please recommend matching pinion gear

Ερώτηση από BG014375743 επί 2021-08-25 04:01:58

The seller Hi,this diff spur gear should work with 85287(part number) motor pinion gear(this gear is shortage at present,it will be available later)

2021-08-26 09:30:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)