Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello you sent an awning, how to buy a skeleton?

Ερώτηση από BG485041917 επί 2020-07-23 10:16:02

BG324511362 I do not want to buy. The order arrived without the steel structure.

2020-07-30 06:07:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: где купить скелет на этот зонт ?

Ερώτηση από BG485041917 επί 2020-07-23 10:22:08

BG324511362 I do not want to buy. The order arrived without the steel structure.

2020-07-30 06:07:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it plastic or metal frame

Ερώτηση από BG822421615 επί 2020-07-15 08:40:42

BG324511362 Metal

2020-07-21 05:11:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)