Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the product still in stock?

Ερώτηση από Aon επί 2022-03-14 07:37:16

BG334235449 può essere

2023-07-24 06:14:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: which notifications can be get by this watch?

Ερώτηση από Polyakova επί 2021-08-29 02:11:39

BG334235449 SMS, e vari social

2023-07-10 12:55:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

BG334235449 credo di sì, a me non funziona più il telecomando, quindi resta accesa notte e giorno

2023-07-02 03:39:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Windows 10 doesn't recgnize it as a webcam. It's not a plug and play cam.

Ερώτηση από BG105316545 επί 2020-11-01 03:49:43

BG334235449 lo uso con Windows 7 ma la risoluzione non è in HD

2023-07-02 03:38:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: sirve para contestar y hacer llamadas?

Ερώτηση από BG128332112 επί 2022-02-10 03:36:01

BG334235449 certamente

2023-06-25 02:10:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: why we cannot play pupg or any other heavy games in it?

Ερώτηση από BG445340173 επί 2022-02-28 11:58:45

BG334235449 la batteria dura poco se metti troppe app, specialmente i giochi.

2023-06-25 02:10:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: onde consigo comprar peças de reposição? a lâmpada do meu parou de funcionar!

Ερώτηση από Bruno Pimenta επί 2022-05-08 02:53:52

BG334235449 anch'io ho lo stesso problema, la lampada sulla destra dello schermo è giallina, c'è qualche sito nel web che la tiene, però costano. ancora non l'ho ordinata.

2023-06-25 02:09:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Vou pagar a taxa alfândega?

Ερώτηση από Leonilda Cavalcanti επί 2023-06-09 07:04:11

BG334235449 in Italia non è stata applicata

2023-06-10 07:08:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)