Όλα τα μηνύματα

Ερ: Per la Citroen C3 (2004) bisogna comprare una Mascherina per montarlo?

Ερώτηση από Mario Scognamiglio επί 2023-01-22 01:34:31

minhthien292 It has a built-in heatsink to work. However, if you have a large space, you can add a grille.

2023-03-28 11:24:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: perangkat ini bisa bahasa Indonesia?

Ερώτηση από BG221516543 επί 2022-03-12 05:35:19

minhthien292 Hai,saya akan memeriksa dan membalas Anda sesegera mungkin

2022-03-24 05:40:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: amigos, vocês tem 1000 W 60 Hz 110 V?

Ερώτηση από BG203236437 επί 2021-09-20 09:13:40

minhthien292 No110v @@

2022-03-24 05:38:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)