Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do you have 2-3litre bottle's?

Ερώτηση από jkalisdair επί 2019-01-30 09:01:33

fionchang Hi, my order number is 71889688. 2 out of 3 of my order, 500 ml Amber Glass Wide Mouth Bottle Chemical Reagent Storage Bottles Lab Glassware was broken. Can advise when the replacement will send to us? Need it urgently. Please advise.

2019-09-02 06:05:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)