Όλα τα μηνύματα

lacvo Ofcourse, you can mix and match all you want. Example, most people use 1 ommi antenna with shorter range but wider coverage and 1 directional antenna with narrow beam but long distance coverage

2021-10-21 08:39:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the difference between BN-880 and the BN-880q ?

Ερώτηση από BG137352216 επί 2020-07-07 08:59:24

lacvo BN-880has compass, the other with Q has no compass

2021-10-21 08:33:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

lacvo DisableCPU based serial port is done through configuration software like betaflight or iNav

2021-10-21 08:32:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when it will be available in purple???

Ερώτηση από maxwell επί 2018-07-31 05:13:22

lacvo I don't think they make purple color

2021-10-14 11:30:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this the kit? and will a pnp version also be sold?

Ερώτηση από BG193216381 επί 2020-10-19 02:07:17

lacvo $110 is the kit. $150 is the PNP version

2021-10-14 11:23:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what diameter with an isolation 30awg?

Ερώτηση από khomyakk επί 2018-01-07 11:27:18

lacvo very small, about 1.2.mm

2021-10-07 09:18:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does he have a compass?

Ερώτηση από sipavin επί 2019-05-05 05:28:42

lacvo Withinternal electronic compass QMC5883

2021-10-07 09:15:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will it work with matek f405 ctr out of the box?

Ερώτηση από Alex επί 2018-11-03 05:13:26

lacvo Of course yes. Out of the box with some configuration in Betaflight or iNAV etc

2021-10-07 09:13:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Do you have 2AWG or 3AWG? How can I get longer lengths?

Ερώτηση από Stan επί 2018-08-12 01:06:18

lacvo It must be very rare to find such a big cable. You could find those at local car audio shops instead

2021-09-30 09:13:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can i use this with skystars turboS f405 ?

Ερώτηση από Lois Millet επί 2020-08-25 04:54:31

lacvo Yes if your skystars turboS F405 has at least 1 unused UART (TX, RX, 5VDC and GND)

2021-09-30 09:11:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

lacvo Yes the max resolution is 4k at 30FPS; not sure of the maker of image sensor

2021-09-30 09:09:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it compatible with the bugs 2C

Ερώτηση από Ricky επί 2018-03-30 11:28:18

lacvo Not sure what the bugs 2C you have

2021-09-21 10:00:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: why size for 4s lipo?

Ερώτηση από BG401214712 επί 2020-09-26 10:00:52

lacvo 86mm

2021-09-21 09:58:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is single screen or double? has just 1 big lens or 2 binocular? tnx

Ερώτηση από Bronzina επί 2020-11-27 04:30:43

lacvo Theactual screen (reflexed LCD) is a single screen, the clear plastic lens contains 2 sections joined together in the center of the screen

2021-09-13 11:02:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)