Όλα τα μηνύματα

Ερ: That means is it compatible with any S-FHSS sbus reciever

Ερώτηση από BG200493515 επί 2021-06-25 07:20:43

BG443725131 Sim, julgo que sim...

2021-10-02 03:48:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this be use in simulator like lift off or any fpv simulator in steam?

Ερώτηση από BG143211253 επί 2021-08-22 09:06:11

BG443725131 Não experimentei mas julgo que sim. Tem tudo para dar certo.

2021-10-02 03:48:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do i need to build it or does it come ready?

Ερώτηση από BG194844434 επί 2021-08-21 01:15:45

BG443725131 Vêm pronto a andar, é só pôr pilhas no comando e ligar a bateria que vêm incluída para se divertir.

2021-10-02 03:47:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG443725131 Nem sei que responder. Mas se o modelo anda sozinho deve ter algum defeito.

2021-08-31 03:38:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG443725131 Terá de comprar variador para o motor se trocar de rádio.

2021-08-31 03:31:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: have different channels? is to be able to use two cars at the same time

Ερώτηση από Giorgi0 επί 2021-08-20 03:19:19

BG443725131 Sim... De certeza...

2021-08-24 08:52:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: There are any spare parts available?

Ερώτηση από BG134816365 επί 2021-08-23 06:07:36

BG443725131 Julgo que não...

2021-08-24 08:51:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)