Όλα τα μηνύματα

Ερ: what size is this dress?Us size or philippine size?

Ερώτηση από BG481494554 επί 2020-09-29 09:45:04

BG173557121 مناسب

2022-04-19 04:42:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: cloth material thick or thin?

Ερώτηση από BG101854004 επί 2021-10-05 02:02:24

BG173557121 رائع

2022-04-19 04:42:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Are the buttons functional, or just decorative?

Ερώτηση από Jin επί 2020-11-10 08:40:27

BG173557121 ممتاز

2022-04-19 04:42:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)