Όλα τα μηνύματα

Ερ: I need only Servo motor mounting bracket.. which is showed in above pictures.

Ερώτηση από homimalik48 επί 2019-08-11 09:38:20

John A Sutherland There are STL files on Thingiverse.com to 3D print a better servo and Ultrasonic Transducer bracket. Tinkercad.com also has the same free files.

2021-06-13 10:41:11 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Why does this bracket not fit Robot better.?

Ερώτηση από John A Sutherland επί 2021-06-11 12:39:37
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Why were there NO Dupont WIRES with this KIT.

Ερώτηση από John A Sutherland επί 2021-06-07 10:22:32

Becoming there is not. I think you can refer this one http://myosuploads3.banggood.com/products/20191215/20191215200239robot-car-instructions.pdf

2021-06-08 01:27:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Bob Fryer No it does not (not this version anyhow).It comes with the disk with the slots for each wheel, but no sensor.No it does not come with bluetooth.It's a base kit, and very easy to add the other parts - part of the enjoymentHave not seen it available in the configuration you mentioned.RegardsBob

2021-05-28 07:54:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

John A Sutherland There was a strip of extra PCB on the front edge that needed to be removed for mounting the potentiometer flush. It already had a cut line in it so it broke off with a light bend using a set of pliers.

John A Sutherland 13/04/2021
0
Σχόλια (1)

John A Sutherland Minewas this way too. Re-solder the back 3 pins and push it down. Potentiometer should be further out on the PCB so it can be attached to the front panel properly.

BG393715229 01/01/2021
0
Σχόλια (2)