Όλα τα μηνύματα

BG232022231 how far is the range with new controller? did you test the range?

2022-06-04 10:19:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it come with a battery

Ερώτηση από BG101856645 επί 2021-01-16 03:31:40

BG232022231 yes, there is a bundle with one,two or three batteries. you can choose whatever suits you.

2022-06-01 05:12:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)