Όλα τα μηνύματα

Ερ: What are the damn width and length!!!LMAO🤣

Ερώτηση από TURBO επί 2021-07-30 01:57:45

Freddy805 🤣🤣🤣🤣 I ordered one should have it soon and I'll post. looks similar to ones in eBay.

2021-08-03 08:03:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What are the dimensions? no one seems to be able to answer?

Ερώτηση από Freddy805 επί 2021-07-01 10:38:59

TURBO They can't measure only 1st grade education

2021-07-30 01:59:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)