Όλα τα μηνύματα

Ερ: ha il cambio di velocità ?

Ερώτηση από MarcoRasizzi επί 2021-11-23 12:17:57

ScotRC Don’t understand the language but hope you get the answers for what you need or pm me in English

2021-11-24 05:58:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: hello there!!!! does it fit the MN 99s??

Ερώτηση από BG111451235 επί 2020-10-01 04:45:33

ScotRC Yes they will

2021-11-24 05:57:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Where can i buy new body shell?

Ερώτηση από AndrewY επί 2021-11-22 11:41:50

ScotRC Yes you can as long as it fits the same scale but you can get this body, just search rocket s16 body

2021-11-24 05:57:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Is there any drift tires for these?

Ερώτηση από BG103254534 επί 2020-09-13 11:18:10

ScotRC Yes you can get drift tires and metal wheels

2021-11-11 02:19:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

ScotRC Well that’s what happens, but still a great product for the money

2021-11-11 02:18:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi. Can I use 11.1V 3300mAh 100C 3s battery in it ? What is the stock battery exactly ?

Ερώτηση από Daro1986 επί 2021-10-31 07:51:34

ScotRC Yes you can as it is 3s compatible and the c rating doesn’t mater , hopefully this helps

2021-11-04 01:51:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what paint do you recommend for this model?

Ερώτηση από BG104181012 επί 2021-10-26 04:29:00

ScotRC Any of the lacquer sprays and you can get plastic paints from any of the Tamiya range for plastic models

2021-10-26 06:48:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what esc do you suggest, the recommended item 1542488 in the description no longer exists.

Ερώτηση από BG104181012 επί 2021-10-26 05:12:16

ScotRC Hobbywing 1080, is a great esc for this and you will not be disappointed

2021-10-26 06:46:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can you run several boats at the same time without interference?

Ερώτηση από BG151541911 επί 2021-10-19 02:28:25

ScotRC Yes you can, and you won’t be disappointed in this boat, would highly recommend this one, happy boating

2021-10-26 06:44:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)