Όλα τα μηνύματα

Ερ: how are the sizes? European size or asian size? I’m 175 cm, would size L work?

Ερώτηση από BG105125371 επί 2021-08-01 02:29:52

Exclave Hi, you can look at the size information about this dress in the size guide and then make your size selection based on your information. If you are 175cm tall, it is generally recommended to choose L/XL/2XL.

2021-08-03 10:26:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)