Όλα τα μηνύματα

Ερ: when will the shells be available???

Ερώτηση από Shoshone Edwards επί 2022-04-12 06:47:24

The seller NOT SURE

2022-04-15 08:56:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Aldo310 They are using the same motor and ESC; the ONLY reason this car is slower than the 14th and 16th scale versions is because it is bigger and heavier. Then again who uses them brushed, you should buy expecting to upgrade it to brushless and the bigger size means you can install a more powerful ESc and motor as well as larger lipo.

2021-03-23 06:46:14 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: no Screws!?!?

Ερώτηση από Shoshone Edwards επί 2021-01-13 02:59:00

dennispag need screws

2021-11-28 04:42:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)
Shoshone Edwards 11/09/2021
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: dose it come with the other half of the moter mount?

Ερώτηση από andyc21 επί 2021-07-10 11:34:03

Shoshone Edwards bought this piece thinking it was the adjustable part but of course it wasn't! so frustrated!

2021-09-09 10:39:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Shoshone Edwards which arrma rc did u install this in? & did it increase the speed?

BG161249345 16/08/2021
0
Σχόλια (1)