Όλα τα μηνύματα

Ερ: Anyone used it on WPL C24 or C14?

Ερώτηση από Minifig77 επί 2020-10-14 12:11:58

Demopower They fit perfectly. i mean size is good. I also used it on an MN99s. Perfect. Paint comes off easily, but if you look after it, it will last.

2021-07-20 08:31:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Redcat Landslide XTE?

Ερώτηση από Minifig77 επί 2020-08-04 07:38:25

darkcyr Si c’est du 17mm 👍

2021-05-19 11:18:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this fully proportional?

Ερώτηση από BG111011551 επί 2021-03-16 09:57:03

Minifig77 No. But there are a ton of affordable upgrades... The white C24 is full proportional.

2021-03-16 10:05:44 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)