Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is It with Vista? There's no pic of the Vista module. What's the name of the cam?

Ερώτηση από Blue_Rocket επί 2022-06-06 02:01:23

grabejud it should be vista as the title says so. there might be hdzero version for this

2022-07-07 08:02:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have microphone?

Ερώτηση από Adam Król επί 2022-02-09 06:30:45

grabejud this is just a normal night b&w camera, microphone usually is on the vtx side

2022-03-22 07:17:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the best? 4s or 6s? For cinematic filming.

Ερώτηση από HerbertEttore επί 2022-01-02 10:09:25

grabejud if your using full size gopro 6s is recommended, but naked gopro or insta360 go2, 4s is sufficient. but then i love the raw power of 6s, so i will choose 6s

2022-01-28 05:03:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

grabejud it should turn off when tx is off. i should turn off also if the external tx is not use. there is something wrong with your connection and wiring.

2022-01-24 01:54:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

grabejud that should do it. you can just cut the plugs and solder both gnd and positive. i dont think it can do real 0 volts but less than 0.5v which i consider safe already for disposal

2022-01-24 01:52:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will the mach r5 hd arms fit on this frame?

Ερώτηση από grabejud επί 2021-12-11 06:16:06

Felicity It can not fit.

2021-12-21 03:21:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)