Όλα τα μηνύματα

Ερ: what packaging does it come with?

Ερώτηση από JazLewis επί 2018-02-25 03:25:07

allan77 Plastic bag

2018-05-25 09:41:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come in a clear plastic bag?

Ερώτηση από JazLewis επί 2018-02-03 05:13:54

Monica Dale Yep.

2018-02-21 07:51:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it lisenced?

Ερώτηση από JazLewis επί 2018-01-09 02:44:19

Claire Loveday No.

2018-05-23 03:34:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many seconds does it take to rise?

Ερώτηση από JazLewis επί 2018-01-06 02:24:02

Eric Hello It takes 6-8 second to rise up.

2018-01-09 12:10:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how much secs does it take to rise?

Ερώτηση από Jazzy επί 2018-01-05 08:14:02

Turophile 8 sceonds

2018-01-08 03:23:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come in a clear plastic bag or original packaging?

Ερώτηση από Jazzy επί 2018-01-05 08:13:44

Mowbray I receive my package and it comes in clear opp bag

2018-01-09 12:18:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)