Όλα τα μηνύματα

Ερ: How to add aromaterapia oil?

Ερώτηση από marko0361 επί 2019-05-21 07:14:17

PatrickMG Yes work's

2022-06-07 02:04:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: does it fit for mi band hex edition ?

Ερώτηση από kannanbro επί 2018-04-12 04:31:02

PatrickMG I don't know

2022-06-07 02:03:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Works in iWork10 ?

Ερώτηση από PatrickMG επί 2018-06-16 01:55:25

BG531053916 no

2021-12-30 12:11:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Works in Lenovo Zuk Z2?

Ερώτηση από PatrickMG επί 2018-06-29 12:04:17

il_lupo_mannaro When it has an USB type C port yes

2020-12-20 01:19:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what does the sensor do exactly

Ερώτηση από alwayswimo επί 2019-11-02 11:04:34

PatrickMG Exampleduring the clear day it goes out when the day goes by if it gets dark it will not catch light so it lights up ... another sensor is the movement sensor, if he realizes that the bike is stopping he turns off ... to activate again just tap or pass a hole

2019-11-04 08:04:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this compatible with nokia 6.1?

Ερώτηση από ateliotos επί 2019-10-03 03:43:32

PatrickMG Yes,it works

2019-10-03 02:34:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how do i set up runtime?

Ερώτηση από seszi3 επί 2019-09-27 03:10:36

PatrickMG Itshuts off when the tank is empty

2019-10-03 02:31:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do i need an additional pressure pump ???

Ερώτηση από hhm-7 επί 2019-09-10 03:36:56

PatrickMG Youcan use this product to check the tire pressure of your motorcycle, bike, car, truck or any product you need. Or to inflate tires or any product you need , in which case you will need a tire pump, air compressor or portable air compressor to connect to the product.

2019-09-16 10:22:26 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)