Όλα τα μηνύματα

Stilbs Where can I find an English manual?

2020-08-19 07:26:21 Βοηθητικός (24)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

Ερ: yea tree kitna bara hoga

Ερώτηση από Shamrose Akhtar επί 2018-04-26 03:12:52

BG494816574 this appears to be an optic sale you like what you see do you buy it the seeds are so small, once you put it in the soil you wouldn't know where it has gone

2020-05-31 06:17:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what sort of sensor is this? can it handle very dirty black water?

Ερώτηση από BG413745417 επί 2020-02-18 12:25:21

BG494816574 is it a water level indicator or controller? if it is a controller then they must be really output available, how many and what rating?

2020-03-05 09:57:08 Βοηθητικός (9)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)