Όλα τα μηνύματα

Ερ: Compare to the Hp2 is the ear cup bigger?

Ερώτηση από machado666 επί 2021-01-10 08:09:46

marshal It is bigger than hp2. They are more comfortable than hp2, but the sound and build quality of hp2 are better

2021-03-06 02:15:15 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: global

Ερώτηση από Marcos Mazaro επί 2019-02-20 03:42:12

marshal Affiliate links

2019-04-22 10:37:50 Βοηθητικός (6)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: do you think I can use it with the ts100 soldering ?

Ερώτηση από cedricchangy επί 2017-12-16 04:29:31

marshal Yes, it is powerful enough, and ts100 will heat in seconds

2018-06-12 02:36:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Art these the same connectors like the eachine e010 batteries?

Ερώτηση από BenjaminKelp επί 2018-02-06 11:30:06

marshal Yes it is

2018-05-07 02:10:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)