Όλα τα μηνύματα

The_Mod 1 Test completed today: charge indicator ok, all working but the welds are not valid and the terminals detach from the batteries. 2 Test After complete recharging of the device: all ok, excellent welds on 4 points per terminal with 2 batteries (16 welding points). Ok. I recommend a complete recharge before using the device. Excellent price / performance ratio for amateur use. A good buy

The_Mod 07/09/2021
0
Σχόλια (2)

Ερ: Which hand held microphone works with this radio?

Ερώτηση από chris επί 2020-12-23 08:40:23

The_Mod Anwer1 is correct and exaustive

2021-09-08 01:08:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

The_Mod Notok. 26 diameter 650 long is different of 35 diameter and 650 long battery. Also electric capacity is different.

2021-09-08 01:04:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)