Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it RunCam Micro hdzero camera?

Ερώτηση από WSN επί 2021-09-14 02:04:57

Arnoldo no, this cam ist the MIPI, is only for DJI system

2021-09-15 04:34:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this Explorer LR V2 mit F7 FC or the old F4 FC?

Ερώτηση από Arnoldo επί 2021-01-16 01:04:28

Crapkin Not V2. At present, our stock also old version.

2021-01-22 03:25:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)