Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I run this 2600 battery in my car that came with the 2200?

Ερώτηση από BG475203154 επί 2021-09-08 07:19:59

Tacko Yes, 2600 refers to capacity of battery, not the power.

2022-05-10 02:31:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Why buy this when the Mavic mini 2 fly more costs €569?

Ερώτηση από Tacko επί 2021-05-21 01:03:43

Monoch romasy Maybe you can use the "contact us " to contact the banggood customer service team to help you. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2021-06-03 06:16:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Sir what is the app for this truck

Ερώτηση από BG237852316 επί 2021-03-14 06:14:21

Tacko There is no app.

2021-03-14 06:25:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what s is the lipo and can I upgrade to 2s or 3s

Ερώτηση από BG435545161 επί 2021-02-26 07:36:15

Tacko It's 1s and why would you want to add more power? It's not designed for speed. Maybe it could take 2s but you will ruin the motor and gears and maybe fry the esc.

2021-02-26 10:19:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Are these ok for the MN99?

Ερώτηση από SES επί 2021-01-18 12:18:22

Tacko Yes!

2021-01-18 01:04:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can it be feeded by an esc connected to a 7.4 volt (2 lipo of 3.7) source? thanks

Ερώτηση από tono επί 2020-10-28 05:06:06

Tacko If the esc has bec, then yes.

2020-11-05 05:15:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Tacko It says V2, why don't you believe them?

2020-11-05 05:13:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it for 10 units the price

Ερώτηση από Yechiel sarig επί 2020-11-05 04:16:19

Tacko Yes

2020-11-05 05:11:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)