Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are those parts compatible with the martian 2 frame?

Ερώτηση από tasos1981 επί 2019-10-30 06:45:17

Cassio Lombardi probravly

2021-11-19 07:29:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can it be used with 5.5" propellers?

Ερώτηση από gulloxxxx επί 2019-09-08 10:02:32

tasos1981 How wide are the arms in millimetres?

2021-05-14 10:39:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Why you not selling it with the steadyview receiver?

Ερώτηση από tasos1981 επί 2021-01-16 04:12:54

Mrmartinc The rapidmix is another name of steadyview receiver, same product, different name.

2021-02-04 12:07:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Maybe tell the manufacturer not to paint the interior in gold colour... This product is a fail.

Ερώτηση από tasos1981 επί 2021-01-25 06:39:20

Bungeyner247 ok

2021-02-03 03:59:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)