Όλα τα μηνύματα

woodstar if you are making your own lipo battery pack, cant you just add a bms to the battery pack?

2022-05-14 05:31:04 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Can I use this antenna for broadcasting, with a transceiver?

Ερώτηση από hmanso επί 2022-02-01 10:39:41

Pietro No, RX antenna, NO TX !

2022-04-04 11:07:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: assembler

Ερώτηση από hmanso επί 2018-11-30 05:01:27

Carrotzboy9 It needs you to DIY by yourself.

2018-12-05 11:56:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Suitable for DJI MAVIC AIR?

Ερώτηση από hmanso επί 2018-04-24 11:38:27

JSKA It is not suitable for DJI MAVIC AIR RC.Usage:spart for DJI MAVIC SPARK PHANTOM 3/4/4PRO RC Quadcopter

2018-05-01 09:08:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)