Όλα τα μηνύματα

BG164320546 si, se non sbaglio arriva già impostato così poi dal menu puoi modificare moltissimi parametri ci sono delle recensioni su internet prova a dare un un'occhio

2020-07-08 03:34:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)