Όλα τα μηνύματα

robertos0680 hello. You need to access from the inside of the fuselage. Install the plywood reinforcement on the inside surface holding the motor. Drill through the holes that fit the base of the motor and tighten with through bolts. Good luck

2021-07-29 04:37:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)